Pokonać Siebie

UCZESTNICY WYPRAWY


MichaŁ LUDWICZAK

jAROSŁAW bRZOZOWSKI

bARTŁOMIEJ STEFANEK

bOGDAN sTALKA

MICHAŁ SEWERYNEK

mAREK lUDWICZAK

ARKADIUSZ NIEDZIÓŁKA

MAŁGORZATA KIERZKOWSKa

MARIUSZ SEWERYNEK

mARIUSZ MADEJ

MARCIN OZGA

PIOTR KUŁAK

KAMIL BĄKOWICZ

PATRYK LIS

SYLWIA LIS

łUKASZ MATUSZCZYK

ANNA GAWIŃSKA